نوع نمایش :
91 کالا
مقایسه

DGI 900

DegDrive inverter - DGI900

کنترل دورهای صنعتی DegDrive
ورودی سه فاز / خروجی سه فاز
مقایسه

اینورتر ورودی سه فاز 5.5 کیلووات Deg Drive

DGI900 DegDrive inverter - 5.5 kw

کنترل دورهای صنعتی DegDrive
ورودی سه فاز / خروجی سه فاز
,
مقایسه

اینورتر ورودی سه فاز 110 کیلووات NEO

کنترل دورهای صنعتی NEO
ورودی سه فاز / خروجی سه فاز
,
مقایسه

اینورتر ورودی تک فاز 2.2 کیلووات Deg Drive

DGI300 DegDrive inverter - 2.2 kw - 3 HP

کنترل دور ورودی تکفاز 220 ولت
با قابلیت راه اندازی موتورهای سه فاز با برق تکفاز ,
مقایسه

اینورتر ورودی تک فاز 1.5 کیلووات Deg Drive

DGI300 DegDrive inverter - 1.5 kW - 2 HP

کنترل دور ورودی تکفاز 220 ولت
با قابلیت راه اندازی موتورهای سه فاز با برق تکفاز

,
مقایسه

اینورتر ورودی سه فاز 90 کیلووات Deg Drive

DGI900 DegDrive inverter - 90 kw -125 HP

کنترل دورهای صنعتی DegDrive
ورودی سه فاز / خروجی سه فاز
,
مقایسه

اینورتر ورودی سه فاز 75 کیلووات Deg Drive

DGI900 DegDrive inverter - 75 kw - 100 HP

کنترل دورهای صنعتی DegDrive
ورودی سه فاز / خروجی سه فاز
مقایسه

اینورتر ورودی سه فاز 55 کیلووات Deg Drive

DGI900 DegDrive inverter - 55 kw - 75 HP

کنترل دورهای صنعتی DegDrive
ورودی سه فاز / خروجی سه فاز
,
مقایسه

اینورتر ورودی سه فاز 45 کیلووات Deg Drive

DGI900 DegDrive inverter - 45 kw - 60 HP

کنترل دورهای صنعتی DegDrive
ورودی سه فاز / خروجی سه فاز
,
مقایسه

اینورتر ورودی سه فاز 37 کیلووات Deg Drive

DGI900 DegDrive inverter - 37 kw - 50 HP

کنترل دورهای صنعتی DegDrive
ورودی سه فاز / خروجی سه فاز
مقایسه

اینورتر ورودی سه فاز 30 کیلووات Deg Drive

DGI900 DegDrive inverter - 30 kw - 40 HP

کنترل دورهای صنعتی DegDrive
ورودی سه فاز / خروجی سه فاز
,
مقایسه

اینورتر ورودی سه فاز 22 کیلووات Deg Drive

DGI900 DegDrive inverter - 22 kw - 30 HP

کنترل دورهای صنعتی DegDrive
ورودی سه فاز / خروجی سه فاز
,
مقایسه

اینورتر ورودی سه فاز 18.5 کیلووات Deg Drive

DGI900 DegDrive inverter - 18.5 kw

کنترل دورهای صنعتی DegDrive
ورودی سه فاز / خروجی سه فاز
,
مقایسه

اینورتر ورودی سه فاز 15 کیلووات Deg Drive

DGI900 DegDrive inverter - 15 kw

کنترل دورهای صنعتی DegDrive
ورودی سه فاز / خروجی سه فاز
,
مقایسه

اینورتر ورودی سه فاز 11 کیلووات Deg Drive

DGI900 DegDrive inverter - 11 kw

کنترل دورهای صنعتی DegDrive
ورودی سه فاز / خروجی سه فاز
,
مقایسه

اینورتر ورودی سه فاز 7.5 کیلووات Deg Drive

DGI900 DegDrive inverter - 7.5 kw

کنترل دورهای صنعتی DegDrive
ورودی سه فاز / خروجی سه فاز
,
مقایسه

اینورتر ورودی سه فاز 3.7 کیلووات Deg Drive

DGI900 DegDrive inverter - 3.7 kw

کنترل دورهای صنعتی DegDrive
ورودی سه فاز / خروجی سه فاز
,
مقایسه

اینورتر ورودی سه فاز 2.2 کیلووات Deg Drive

DGI900 DegDrive inverter - 2.2 kw

کنترل دورهای صنعتی DegDrive
ورودی سه فاز / خروجی سه فاز
,
مقایسه

اینورتر ورودی سه فاز 1.5 کیلووات Deg Drive

DGI900 DegDrive inverter - 1.5 kw

کنترل دورهای صنعتی DegDrive
ورودی سه فاز / خروجی سه فاز
,
مقایسه

اینورتر ورودی سه فاز 0.75 کیلووات Deg Drive

DGI900 DegDrive inverter - 0.75 kw

کنترل دورهای صنعتی DegDrive
ورودی سه فاز / خروجی سه فاز
,
مقایسه

اینورتر ورودی تک فاز 0.75 کیلووات Deg Drive

DGI300 DegDrive inverter - 0.75 kw

کنترل دور ورودی تکفاز 220 ولت
با قابلیت راه اندازی موتورهای سه فاز با برق تکفاز,
مقایسه

اینورتر ورودی تک فاز 3.7 کیلووات" Deg Drive "

Deg drive Inverter 3.7 kw - 5HP

کنترل دور ورودی تکفاز 220 ولت
با قابلیت راه اندازی موتورهای سه فاز با برق تکفاز
مقایسه

اینورتر ورودی سه فاز 160 کیلووات NEO

کنترل دورهای صنعتی NEO
ورودی سه فاز / خروجی سه فاز
,
مقایسه

اینورتر ورودی سه فاز 132 کیلووات NEO

کنترل دورهای صنعتی NEO
ورودی سه فاز / خروجی سه فاز
,
loading

در حال بازیابی ...

7 روز هفته، 24 ساعته پاسخگوی شما هستیم.
 • شماره های تماس: 

   02188752365 
    02188731721 
   02188174830 
   02188530942
   

  تلفن همراه و  واتساپ :  
  09033997760 
   09192257760 

 • info@shamimsanat.com
کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ