نوع نمایش :
54 کالا
ATech 08SNR - ATech 08SNR
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

ATech 08SNR

ATech 08SNR

از میکرو کنترلر های ARM در سی پی های محصولات ATech استفاده شده است

PLC یا کنترل‌گر منطقی برنامه‌پذیر، یک رایانه دیجیتال صنعتی است که برای استفاده در کاربردهای صنعتی استحکام بخشیده شده‌است و در فرایندهای صنعتی از قبیل کنترل فرایندهای تولید، کنترل خطوط مونتاژ، کنترل دستگاه‌های رباتیک یا هر فرایندی که نیاز به کنترل دقیق و قابل اطمینان و عیب‌یابی ساده داشته باشد از آن استفاده می‌شود.[۱]

استفاده از PLCها باعث شده‌است که بسیاری از سیم کشی‌های مرسوم در مدارهای کنترلی رله ای حذف گر
ATech 06XA - ATech 06XA
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

ATech 06XA

ATech 06XA

از میکرو کنترلر های ARM در سی پی های محصولات ATech استفاده شده است

PLC یا کنترل‌گر منطقی برنامه‌پذیر، یک رایانه دیجیتال صنعتی است که برای استفاده در کاربردهای صنعتی استحکام بخشیده شده‌است و در فرایندهای صنعتی از قبیل کنترل فرایندهای تولید، کنترل خطوط مونتاژ، کنترل دستگاه‌های رباتیک یا هر فرایندی که نیاز به کنترل دقیق و قابل اطمینان و عیب‌یابی ساده داشته باشد از آن استفاده می‌شود.[۱]

استفاده از PLCها باعث شده‌است که بسیاری از سیم کشی‌های مرسوم در مدارهای کنترلی رله ای حذ
ATech PLC 10SPR -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

ATech PLC 10SPR

PLC یا کنترل‌گر منطقی برنامه‌پذیر، یک رایانه دیجیتال صنعتی است که برای استفاده در کاربردهای صنعتی استحکام بخشیده شده‌است و در فرایندهای صنعتی از قبیل کنترل فرایندهای تولید، کنترل خطوط مونتاژ، کنترل دستگاه‌های رباتیک یا هر فرایندی که نیاز به کنترل دقیق و قابل اطمینان و عیب‌یابی ساده داشته باشد از آن استفاده می‌شود.
استفاده از PLCها باعث شده‌است که بسیاری از سیم کشی‌های مرسوم در مدارهای کنترلی رله ای حذف گردد.
طول محصول(Y):88 mm
عرض محصول(X):72 mm
ارتفاع محصول(Z):58 mm
ATech PLC 10SXT - ATech PLC - 10SXT
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

ATech PLC 10SXT

ATech PLC - 10SXT

PLC یا کنترل‌گر منطقی برنامه‌پذیر، یک رایانه دیجیتال صنعتی است که برای استفاده در کاربردهای صنعتی استحکام بخشیده شده‌است و در فرایندهای صنعتی از قبیل کنترل فرایندهای تولید، کنترل خطوط مونتاژ، کنترل دستگاه‌های رباتیک یا هر فرایندی که نیاز به کنترل دقیق و قابل اطمینان و عیب‌یابی ساده داشته باشد از آن استفاده می‌شود.
استفاده از PLCها باعث شده‌است که بسیاری از سیم کشی‌های مرسوم در مدارهای کنترلی رله ای حذف گردد.
طول محصول(Y):88 mm
عرض محصول(X):72 mm
ارتفاع محصول(Z):58 mm
ATech PLC 10SXR - ATech PLC - 10SXR
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

ATech PLC 10SXR

ATech PLC - 10SXR

PLC یا کنترل‌گر منطقی برنامه‌پذیر، یک رایانه دیجیتال صنعتی است که برای استفاده در کاربردهای صنعتی استحکام بخشیده شده‌است و در فرایندهای صنعتی از قبیل کنترل فرایندهای تولید، کنترل خطوط مونتاژ، کنترل دستگاه‌های رباتیک یا هر فرایندی که نیاز به کنترل دقیق و قابل اطمینان و عیب‌یابی ساده داشته باشد از آن استفاده می‌شود.
استفاده از PLCها باعث شده‌است که بسیاری از سیم کشی‌های مرسوم در مدارهای کنترلی رله ای حذف گردد.
طول محصول(Y):88 mm
عرض محصول(X):72 mm
ارتفاع محصول(Z):58 mm
ATech PLC 16SPT - ATech PLC 16SPT
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

ATech PLC 16SPT

ATech PLC 16SPT

PLC یا کنترل‌گر منطقی برنامه‌پذیر، یک رایانه دیجیتال صنعتی است که برای استفاده در کاربردهای صنعتی استحکام بخشیده شده‌است و در فرایندهای صنعتی از قبیل کنترل فرایندهای تولید، کنترل خطوط مونتاژ، کنترل دستگاه‌های رباتیک یا هر فرایندی که نیاز به کنترل دقیق و قابل اطمینان و عیب‌یابی ساده داشته باشد از آن استفاده می‌شود.
استفاده از PLCها باعث شده‌است که بسیاری از سیم کشی‌های مرسوم در مدارهای کنترلی رله ای حذف گردد.
طول محصول(Y):88 mm
عرض محصول(X):72 mm
ارتفاع محصول(Z):58 mm
ATech PLC 14SS2T - ATech PLC - 14SS2T
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

ATech PLC 14SS2T

ATech PLC - 14SS2T

PLC یا کنترل‌گر منطقی برنامه‌پذیر، یک رایانه دیجیتال صنعتی است که برای استفاده در کاربردهای صنعتی استحکام بخشیده شده‌است و در فرایندهای صنعتی از قبیل کنترل فرایندهای تولید، کنترل خطوط مونتاژ، کنترل دستگاه‌های رباتیک یا هر فرایندی که نیاز به کنترل دقیق و قابل اطمینان و عیب‌یابی ساده داشته باشد از آن استفاده می‌شود.
استفاده از PLCها باعث شده‌است که بسیاری از سیم کشی‌های مرسوم در مدارهای کنترلی رله ای حذف گردد.
طول محصول(Y):88 mm
عرض محصول(X):72 mm
ارتفاع محصول(Z):58 mm
ATech PLC 14SS2R - ATech PLC 14SS2R
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

ATech PLC 14SS2R

ATech PLC 14SS2R

PLC یا کنترل‌گر منطقی برنامه‌پذیر، یک رایانه دیجیتال صنعتی است که برای استفاده در کاربردهای صنعتی استحکام بخشیده شده‌است و در فرایندهای صنعتی از قبیل کنترل فرایندهای تولید، کنترل خطوط مونتاژ، کنترل دستگاه‌های رباتیک یا هر فرایندی که نیاز به کنترل دقیق و قابل اطمینان و عیب‌یابی ساده داشته باشد از آن استفاده می‌شود.
استفاده از PLCها باعث شده‌است که بسیاری از سیم کشی‌های مرسوم در مدارهای کنترلی رله ای حذف گردد.
طول محصول(Y):88 mm
عرض محصول(X):72 mm
ارتفاع محصول(Z):58 mm
"5 DEG DRIVE HMI - Deg Drive HMI 5" - 050BE
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

"5 DEG DRIVE HMI

Deg Drive HMI 5" - 050BE

HM-050BE
اچ ام آی 5 اینچ
"7 DEG DRIVE HMI - DEG DRIVE HMI - HM070AE
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

"7 DEG DRIVE HMI

DEG DRIVE HMI - HM070AE

HM-070AE
اچ ام آی 7 اینچ
ولوم اینورتر - Inverter Volum
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

ولوم اینورتر

Inverter Volum

از 5 تا 10 کیلو اهم
جهت نصب بر روی درب تابلو
کابل کیپد - DEG DRIVE KEYPAD
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

کابل کیپد

DEG DRIVE KEYPAD

اینورترهای برند Deg Drive دارای کیپد جداشونده هستند که برای نظم دهی بهتر میتوان از قاب و کابل کیپد برای استفاده راحت تر و منظم تر استفاده نمود.
قاب کیپد - DegDrive inverter - keypad
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

قاب کیپد

DegDrive inverter - keypad

اینورترهای برند Deg Drive دارای کیپد جداشونده هستند که برای نظم دهی بهتر میتوان از قاب و کابل کیپد برای استفاده راحت تر و منظم تر استفاده نمود.
اینورتر DGI 600 - DegDrive inverter - DGI600
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

اینورتر DGI 600

DegDrive inverter - DGI600

اینورتر ( کنترل دور) های صنعتی DegDrive
ورودی سه فاز / خروجی سه فاز
DGI 900 - DegDrive inverter - DGI900
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

DGI 900

DegDrive inverter - DGI900

کنترل دورهای صنعتی DegDrive
ورودی سه فاز / خروجی سه فاز
اینورتر ورودی سه فاز 90 کیلووات Deg Drive - DGI900 DegDrive inverter - 90 kw -125 HP
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

اینورتر ورودی سه فاز 90 کیلووات Deg Drive

DGI900 DegDrive inverter - 90 kw -125 HP

کنترل دورهای صنعتی DegDrive
ورودی سه فاز / خروجی سه فاز
53400000
اینورتر ورودی سه فاز 75 کیلووات Deg Drive - DGI900 DegDrive inverter - 75 kw - 100 HP
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

اینورتر ورودی سه فاز 75 کیلووات Deg Drive

DGI900 DegDrive inverter - 75 kw - 100 HP

کنترل دورهای صنعتی DegDrive
ورودی سه فاز / خروجی سه فاز
47410000
اینورتر ورودی سه فاز 55 کیلووات Deg Drive - DGI900 DegDrive inverter - 55 kw - 75 HP
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

اینورتر ورودی سه فاز 55 کیلووات Deg Drive

DGI900 DegDrive inverter - 55 kw - 75 HP

کنترل دورهای صنعتی DegDrive
ورودی سه فاز / خروجی سه فاز
37500000
اینورتر ورودی سه فاز 45 کیلووات Deg Drive  - DGI900 DegDrive inverter - 45 kw - 60 HP
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

اینورتر ورودی سه فاز 45 کیلووات Deg Drive

DGI900 DegDrive inverter - 45 kw - 60 HP

کنترل دورهای صنعتی DegDrive
ورودی سه فاز / خروجی سه فاز
32300000
اینورتر ورودی سه فاز 37 کیلووات Deg Drive - DGI900 DegDrive inverter - 37 kw - 50 HP
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

اینورتر ورودی سه فاز 37 کیلووات Deg Drive

DGI900 DegDrive inverter - 37 kw - 50 HP

کنترل دورهای صنعتی DegDrive
ورودی سه فاز / خروجی سه فاز
22100000
اینورتر ورودی سه فاز 30 کیلووات Deg Drive  - DGI900 DegDrive inverter - 30 kw - 40 HP
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

اینورتر ورودی سه فاز 30 کیلووات Deg Drive

DGI900 DegDrive inverter - 30 kw - 40 HP

کنترل دورهای صنعتی DegDrive
ورودی سه فاز / خروجی سه فاز
20350000
اینورتر ورودی سه فاز 22 کیلووات Deg Drive  - DGI900 DegDrive inverter - 22 kw - 30 HP
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

اینورتر ورودی سه فاز 22 کیلووات Deg Drive

DGI900 DegDrive inverter - 22 kw - 30 HP

کنترل دورهای صنعتی DegDrive
ورودی سه فاز / خروجی سه فاز
16350000
اینورتر ورودی سه فاز 18.5 کیلووات Deg Drive - DGI900 DegDrive inverter - 18.5 kw
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

اینورتر ورودی سه فاز 18.5 کیلووات Deg Drive

DGI900 DegDrive inverter - 18.5 kw

کنترل دورهای صنعتی DegDrive
ورودی سه فاز / خروجی سه فاز
14850000
اینورتر ورودی سه فاز 15 کیلووات Deg Drive - DGI900 DegDrive inverter - 15 kw
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

اینورتر ورودی سه فاز 15 کیلووات Deg Drive

DGI900 DegDrive inverter - 15 kw

کنترل دورهای صنعتی DegDrive
ورودی سه فاز / خروجی سه فاز
10600000
loading

در حال بازیابی ...

7 روز هفته، 24 ساعته پاسخگوی شما هستیم.
 • شماره تماس:  02188752365        02188731721      09192257760 

 • info@shamimsanat.com
کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ